Werkwijze

Aanmelding
Je kunt je via email of telefonisch aanmelden. Een verwijzing via de huisarts is niet nodig. Na het aanmelden stuur ik je via de mail een intake formulier toe. Deze bespreken we dan tijdens de intake.

Intakegesprek
Het doel van dit gesprek (met u en uw kind) is om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Waar moet verandering in komen en hoe kan ik uw kind op een creatieve manier daarbij helpen? Als we het doel hebben vastgesteld, bespreken we de planning en de globale invulling van de vervolgsessies.

Het intakegesprek verplicht u tot niets en het zou ook zo kunnen zijn, dat ik u eventueel door wil verwijzen naar een andere hulpverleningsvorm of instantie.

Coachingtraject
Het traject is kortdurend; gemiddeld 8 tot 12 sessies. Een sessie duurt 50 minuten en dan nog ong. 10 minuten een afsluiting, voortgangsgesprekje enz. De coaching vindt plaats in mijn atelier. De sessies verlopen alleen met het kind en vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. Door gebruik te maken van creatieve middelen wordt er aan het doel gewerkt. Het opbouwen van een vertrouwensband is belangrijk. Als uw kind zich op zijn/ haar gemak voelt, zal het meer van zichzelf durven te laten zien en tot verdere ontwikkeling komen. Er kan soms een kleine (creatieve) huiswerkopdracht meegegeven worden om iets af te maken of om thuis iets te oefenen.

Terugkoppeling
Tijdens het coachingsraject zal ik u, als ouder/verzorger, regelmatig op de hoogte houden van de gemaakte vorderingen en hoe deze zich creatief hebben vertaald. Indien het kind wenst dat de besproken zaken binnen het atelier blijven, respecteer ik dat uiteraard. Aan het einde van het traject vindt de eindevaluatie plaats en sluiten we de sessies af. Eventueel kunnen we samen besluiten om nog een vervolg te doen of na een paar maanden nog een herhalingssessie.

Ouder/verzorger en kind sessies
Het is ook mogelijk om als ouder/verzorger en kind samen te werken aan een creatief project. Op deze manier is het vaak gemakkelijker om zaken bespreekbaar te maken en kan ik er vanaf de zijlijn er een ander licht op werpen. Wat is er mooier dan samen met je kind op een creatieve manier te bouwen aan een goede band met een mooi kunstwerk als gezamenlijk resultaat! Dit bereiken we in meestal in 4 sessies maar kan uiteraard in overleg een ander aantal zijn.