Welkom op de website van De paarse veer creatieve kindercoaching

Naast creatieve workshops, geeft De paarse veer ook creatieve kindercoaching aan kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar. Ik bied een laagdrempelige begeleiding aan kinderen en jongeren die, om wat voor reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten. De paarse veer Kindercoaching kan hier een steuntje in de rug bij geven. Voorop staat het versterken van de eigen kwaliteiten van het kind. Ik laat hen op een positieve manier ontdekken wat er allemaal juist goed ging en kijk niet naar wat er minder goed ging.

In mijn knutsel atelier bied ik individuele hulp op een zeer creatieve manier. Het praten over hun problemen gaat dan vaak ook makkelijker. Bovendien kunnen kinderen/jongeren en volwassenen door creatief te denken en creatief bezig te zijn, meer hun gevoelens uitdrukken. Krijgen ze meer zelfvertrouwen en worden ze meer ontspannen. Belangrijk is dat ze door creatief te denken, leren hoe ze met hun probleem kunnen omgaan en stimuleert het hun in het kunnen vinden van eigen oplossingen.

Ik richt mij in mijn Atelier op kinderen in de leeftijd van 6 tot 20 jaar maar ook volwassenen zijn welkom!

Een kindercoach kan hulp bieden bij o.a.:

-Zelfvertrouwen krijgen
-Verdriet, rouwverwerking en scheidingsproblemen
-Problemen met slapen, ontspanning, vermoeidheid en stress
-Onzekerheid, faalangst
-Voor jezelf opkomen
-Vrienden maken, eenzaam zijn
-Boosheid, niet goed luisteren of dwars zijn
-Pesten/ gepest worden, negatief zelfbeeld
-Problemen op school, de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Voor wie is kindercoaching niet geschikt?
Voor kinderen met ernstige psychische problemen zoals anorexia, boulimia, depressie, etc., is kindercoaching niet geschikt. Bij lichamelijke of geestelijke klachten is het raadzaam om de huisarts of specialist te raadplegen. Mocht tijdens de coaching sessies blijken dat jouw kind naar mijn inzicht andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, zal ik je daarover tijdig informeren.

4591